Het tweede lustrum van de Noorhoff Almanak!!!!
 
Na enig oponthoud door tijdgebrek van de voorzitter verschijnt nog net voor de start van seizoen 2016 de jaarlijkse Noorhoff Almanak. In navolging van de beroemde Kleefstra almanak van de KNCB, heeft Hercules ook een eigen cricketalmanak. Dit jaar verschijnt hij alweer voor de tiende keer. Hij word gepubliceerd uitsluitend en exclusief op onze website.
Zoals gewoonlijk heeft Donald Noorhoff het najaar en de winter gebruikt om de cricket cijfers over het seizoen 2015 uit te werken. Echt monnikkenwerk, maar het is hem weer gelukt. Hulde hiervoor.
Hieronder worden o.a.de cijfers per team gepresenteerd. Daarnaast is er een tabel met de in 2015 behaalde mijlpalen, een varia 2015 en nog enkele interessante ranglijsten(o.a. meeste wickets of vangen in een wedstrijd).
Veel leesplezier