In navolging van de beroemde Kleefstra almanak heeft Hercules nu een eigen cricketalmanak, dit jaar alweer voor de zesde keer gepubliceerd uitsluitend en exclusief en op onze website.
Zoals gewoonlijk heeft Donald Noorhoff de maand september en oktober gebruikt om de cricket cijfers over het seizoen 2011 uit te werken. Hieronder worden o.a.de cijfers per team gepresenteerd. Daarnaast is er een tabel met de in 2011 behaalde mijlpalen, een varia 2011 en nog enkele interessante ranglijsten(o.a. meeste wickets of vangen in een wedstrijd).