Noorhoffs cricketalmanak 2009

 
In navolging van de beroemde Kleefstra almanak heeft Hercules nu een eigen cricketalmanak, dit jaar alweer voor de vijfde keer gepubliceerd uitsluitend en exclusiefop onze website.
Zoals gewoonlijk heeft Donald Noorhoff de maand september gebruikt om de cricket cijfers over het seizoen 2009 uit te werken. Hieronder worden o.a.de cijfers per team gepresenteerd. Daarnaast is er een tabel met de in 2009 behaalde mijlpalen, een varia 2009 en nog enkele interessante ranglijsten(o.a. meeste wickets of vangen in een wedstrijd).
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan Donald Noorhoff.