Commissie van Ontvangst

7.45 aanwezig tot ongeveer 13.00 uur

Werkzaamheden:

  • kleedkamers openen
  • controle op wegzetten van de doeltjes
  • wedstrijdformulieren en gastenformulieren voorbereiden
  • lijst maken van meegeven spullen zoals; haken, ballen, fluiten vlaggen etc en afvinken als het teruggebracht is
  • koffie klaarzetten
  • bezoekers naar kleedkamers en velden wijzen en ingevuld gastenformulier meegeven
  • uitslagen, afgelastingen noteren

De leiders koffie aanbieden. Frisdrank voor scheidsrechters halen. Wedstijdformulieren worden door de leiders verder ingevuld, goed controleren. Relatienummer van elke vereniging is te vinden in het KNVB boek. Origineel en 1 ste copie van het wedstrijdformulier blijft bij Hercules en laatste copie is voor de tegenstander. Origineel in enveloppe KNVB en copie in map “gespeelde wedstrijden”.

De E en F pupillen worden gezamenlijk geschreven op 1 formulier. Als dze wedstijden gespeeld zijn dan origineel in enveloppe KNVB en copie in map “gespeelde wedstrijden”.

Rode kaarten

Bij rode kaarten moeten diverse formulier worden ingevuld. C.v.O zorgt dat deze formulieren aan betrokkenen worden uitgereikt en informeert de voorzitter van de ZC over deze rode kaarten.

INCIDENTEN

Bij incidenten ( geweld, staking wedstrijd e.d.) wordt terstond de voorzitter van de ZC ingelicht.

Slecht weer

Algehele afgelastingen >> teletekst 603 en op de site van Hercules. Commissie kamer is dan NIET bemand.

Bij afkeuring van velden ( gedeeltelijke afgelasting) moeten de tegenstanders en scheidsrechters van die zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld. Telefoonnummer van de tegenstanders staan in KNVB boek of de C.v.O map.

De telefoonnummer van de ( eigen) scheidsrechters staan de de C.v.O map.

Ballen

F en E pupillen spelen met een 5-je bal.. Er worden geen ballen gegeven om in te spelen. Elk team heeft zijn eigen inspeel bal. Ballen, cornervlaggen, hesjes en haken in de ruimte naast de C.v.O kamer. Grensrechtersvlaggen, fluiten in de kast in de C.v.O kamer.

SPELERSPASSEN

Leider van het team heeft zelf de spelerspassen in beheer. Voor de veteranen liggen de spelerspassen in een bak in de C.V.O kamer.

SPEELTIJDEN

F speelt 2 x 20 minuten
E speelt 2 x 25 minuten
D speelt 2 x 30 minuten
C speelt 2 x 35 minuten
B speelt 2 x 40 minuten
A speelt 2 x 45 minuten