Yes! U was erbij!

Ja, dat leest u goed: u was erbij in de 'kraamkamer' van de Derde Helft! Mooi dat u aanwezig wilde zijn en met ons mee wilde denken. Bedankt daarvoor!

Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Via deze nieuwsflitsen willen wij u, als eerst betrokkenen hier graag over informeren! De Derde Helft is immers voor en door bewoners. 

Hoe zat er ook alweer? 
Het Nationaal Ouderenfonds wil de komende twee jaar onder de naam De Derde Helft minimaal vijftig sportkantines in Nederland omtoveren tot aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen voor 55-plussers. USV Hercules in Voordorp heeft zich als eerste vereniging in Nederland opgeworpen dit project handen en voeten te geven. In samenwerking met Beter Thuis, Dock, SportUtrecht en de buurtbewoners wil USV Hercules een programma samenstellen dat aansluit bij de wensen van de 55-plussers uit Noordoost. 
 

 
Terugblik eerste bijeenkomst 21 mei
 
Op 21 mei hadden wij u als betrokkene uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst in het teken van de Derde Helft. Op een informele manier wilden wij graag van u horen wat uw wensen zouden zijn. Wat een mooie opkomst! Zo'n 25 bewoners van de omliggende wijken en afgevaardigden van maatschappelijke organisaties (o.a. wijkcomité Noord-Oost, wijkorganisaties, buurtverenigingen, SportUtrecht en de Vrijwilligerscentrale) waren aanwezig.

Na een korte introductie door de voorzitter van Hercules en de projectleider van het Ouderenfonds, hebben we eerst genoten van een heerlijke lunch. Daarna hebben we in een interactieve sessie nagedacht over de invulling van de Derde Helft. Tijdens de sessie bleek vooral dat er behoefte is aan beweging. Van een aantal culturele activiteiten zonder al te veel beweging zei een buurtbewoonster veelbetekenend: 'Dat doen we thuis wel.' Oud-Hollandse spelletjes waren daarentegen wel in trek, evenals themasessies over voeding en zingeving. 

Hercules is erg blij met de input die ze gekregen hebben en gaan de ideeën gebruiken voor de invulling van de opening en voor de invulling van het programma van de Derde Helft. 
 

 

 Enthousiastelingen voor de Derde Helft gezocht!
 
Een aantal van u gaf tijdens de bijeenkomst meteen te kennen actief betrokken te willen zijn. En dat is mooi, want de Derde Helft is voor en door bewoners van Noordoost. U kunt zich op allerlei manieren actief inzetten.
Bijvoorbeeld door lid te worden van de ouderencommissie bij Hercules, het groepje mensen dat de coördinatie van De Derde Helft voor haar rekening neemt. Maar ook door als gastvrouw of gastheer aanwezig te zijn op één van de ochtenden van de Derde Helft. Vast of flexibel, alle hulp is welkom.

We zijn ook op zoek naar bewoners die een activiteit willen organiseren, een lezing of een workshop willen geven. U kunt u aanmelden via onderstaande knop.

Op dinsdag 18 juni om 13.00 uur is er bij Hercules een bijeenkomst voor iedereen die actief mee wil doen met de Derde Helft. Onder het genot van een  bakkie koffie gaan we verder aan de slag met de praktische invulling van het programma.

Op deze manier maken we samen van de Derde Helft een groot succes!   

 

Feest! Aftrapbijeenkomst op 10 juli
 
De start van De Derde Helft bij Hercules op woensdagochtend 10 juli belooft een gezellig spektakel te worden. 'De wethouder Maarten van Ooijen was meteen enthousiast toen hij van dit project hoorde,' zegt Hercules-voorzitter Fons Visser, 'en zegde zijn komst meteen toe. De officiële opening wordt in elk geval verricht door iemand van naam en faam.' U bent natuurlijk van harte welkom! 

Het volledige programma voor woensdagochtend 10 juli en meer details over De Derde Helft bij Hercules worden de komende weken bekend gemaakt. Het programma staat in ieder geval in het teken van ontdekken, bewegen en ontmoeten! Meer informatie volgt onder meer via deze nieuwsbrief en op de websites www.voordorpvooruit.nl, www.ouderenfonds.nl en www.usvhercules.nl. Hercules-voorzitter Fons Visser is ook graag bereid meer informatie te verstrekken. U kunt hem bereiken door hem een mail te sturen via infoderdehelft@usvhercules.nl of via onderstaande knop. 

 Aankomende Activiteiten De Derde Helft

Agenda


Woensdag 10 juli (9.30 uur tot 13.00 uur) -
Feestelijke Aftrapbijeenkomst! Opening door de wethouder


Woensdag 17 juli (9.30 tot 12.00 uur) - Themaochtend 1
Woensdag 24 juli (9.30 tot 12.00 uur) - Themaochtend 2
Woensdag 31 juli (9.30 tot 12.00 uur) - Themaochtend 3

Vanaf 7 augustus kunt u bij Hercules terecht voor De Derde Helft op de woensdag- en vrijdagochtenden!


Denk met ons mee!

Hercules wilt samen met ouderen, professionals en netwerken in de wijk Noordoost werken aan een mooie ontmoetingsplek voor 55-plussers. Bent u bewoner of werkzaam in de wijk Noordoost dan hebben we u nodig.
Heel fijn als u met ons wilt meedenken en meedoen.
 
Wij nodigen u uit contact op te nemen via: Infoderdehelft@usvhercules.nl

 


 
Ouder berichten:
 


Primeur: Hercules begint enthousiast aan project ‘De Derde Helft’
 
Meerdere verenigingen in Nederland zijn geïnteresseerd in het uitrollen van De Derde Helft in de eigen sportkantine. Hierbij vormt de sportkantine de ontmoetingsplaats voor ouderen uit de buurt, waar zij anderen ontmoeten en niet alleen deelnemers maar ook organisator van activiteiten kunnen zijn. Hoewel de activiteiten plaats gaan vinden in de sportkantine, hoeven de activiteiten juist niet sportief van aard te zijn. Van puzzelmiddag tot literatuuractiviteiten en van Oud-Hollandse spellen tot stijldansen, alles is mogelijk. Omni-sportvereniging usv Hercules laat er geen gras over groeien en is al vanaf dag één enthousiast.
 
 
Tekentafel
 
Algemeen voorzitter Fons Visser van Hercules benaderde drie maanden geleden het Nationaal Ouderenfonds met de vraag of zijn vereniging in aanmerking kon komen voor een project van het Ouderenfonds. Gelet op ligging van Hercules en het feit dat bij de club kunstgrasvelden, tennisbanen en een sporthal aanwezig zijn, stelde landelijk projectleider Johan Annema van het Ouderenfonds
Visser voor met De Derde Helft aan de slag te gaan. Dat project lag toen nog op de tekentafel.
 
Hercules wil de primeur
 
 
Hercules kwam afgelopen week samen met bewoners en maatschappelijke organisaties uit Utrecht Noord-Oost  (o.a. wijkcomité Noord-Oost, Beter Thuis, SportUtrecht en de Vrijwilligerscentrale) bleek. Dit heeft veel creatieve ideeën opgeleverd voor de invulling van het project De Derde Helft bij de vereniging. Er bleek vooral dat er veel behoefte is aan beweging. Van een aantal culturele activiteiten zonder al te veel beweging zei een buurtbewoonster veelbetekenend: ‘Dat doen we thuis wel.’ Oud-Hollandse spelletjes waren daarentegen wel in trek, evenals themasessies over voeding en zingeving. Een aantal aanwezigen gaf meteen te kennen belangstelling te hebben voor de ouderencommissie bij Hercules, het noodzakelijke groepje mensen dat de uitvoering van De Derde Helft voor haar rekening neemt.
 
 Datum geprikt
 
Hercules heeft meteen de koe bij de horens gevat en op woensdag 10 juli een grootse aftrapbijeenkomst gepland. De invulling van die dag en de daaropvolgende woensdagen gebeurt op basis van de vandaag aangehoorde wensen. ‘Wij willen graag de eerste zijn in Nederland die De Derde Helft op de kaart zet’, zegt Fons Visser. ‘Gezien de opkomst en het enthousiasme van vandaag heb ik er alle vertrouwen in’.
 

Nieuws